הליכה לקיסריה

Recorded myself singing one of my favorite modern Hebrew songs:

comments powered by Disqus